Vervolg aanscherping corona maatregelen, stand van zaken per 23 september

Sinds zondagavond 20 september 18.00 uur zijn in zes veiligheidsregio’s in Nederland extra maatregelen van kracht.  De maatregelen zijn van toepassing op de veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden, Utrecht, Kennemerland en Hollands Midden.

Veelgestelde vragen en antwoorden hierover zijn te vinden op de Coronapagina van NOC*NSF.

Overkoepelend zijn 3 maatregelen afgekondigd:

  • Bij gelegenheden met een horecavergunning stopt de inloop van gasten om middernacht. Dan gaat ook de muziek uit. Om 01.00 uur sluiten deze gelegenheden.
  • Er is een verbod om je op te houden in gezelschappen van meer dan 50 personen, of daar gelegenheid voor te geven. Deze maatregel raakt de sport niet, tenzij je sportteam uit meer dan 50 personen bestaat of je voor een specifieke groep van meer dan 50 personen wat organiseert zoals een bedrijfsuitje op je sportpark.
  • Voor samenkomsten met meer dan 50 personen geldt een meldplicht, dus óók voor sportactiviteiten op/in sportaccommodatie. De meldplicht geldt voor elke afzonderlijke ruimte in/op binnen, of buitensportaccommodatie waar meer dan 50 personen tegelijk zijn. Dat melden kan in één keer voor een langere periode, bijvoorbeeld: “tot eind december 2020 hebben we elke dinsdag, woensdag, zaterdag en zondag meer dan 50 personen op de accommodatie”. Melden uiterlijk 48 uur voor die samenkomst. Bij de melding dient aangegeven te worden wie per samenkomst toezicht houd(t)en vanuit de vereniging. Daarnaast kunnen de 6 regio’s specifieke maatregelen per regio nemen.