UPDATE 1 oktober: opnieuw verlenging tijdelijke wet digitale ALV

De tijdelijk wet die het mogelijk maakt om de ALV digitaal te faciliteren is verlengd tot 1 december. Het uitgangspunt is dat deze verlenging zolang de Coronasituatie niet verandert steeds met een maand verlengd gaat worden. Het is dus zaak om de berichtgeving op dat gebied in  de gaten te houden.

Voor de langere termijn zijn er gesprekken gaande om de wet op het gebied van digitale besluitvorming aan te passen. NOC*NSF volgt dit uiteraard op de voet. Dit zal normaal gezien echter pas over één of twee jaar tot een nieuwe wet kunnen leiden.

 

(Bericht mei 2020)

Juist in deze periode, terwijl de Corona crisis ons beperkt in fysieke ontmoetingen, hebben de meeste sportverenigingen en sportbonden een Algemene Vergadering (hierna: “AV”) gepland. Deze kon niet op normale wijze doorgaan en het was de vraag hoe je hier het beste mee om kon gaan. NOC*NSF heeft een rapport samengesteld met met tips voor verenigingen.

Inmiddels is duidelijk geworden dat er al veel mogelijk is, zeker nu onlangs de tijdelijke Corona-spoedwet is goedgekeurd. Het bestuur kan kiezen voor het houden van een vergadering via elektronische weg, ook als dit niet in de statuten geborgd is. Maar de AV uitstellen met een maximale termijn van 4 maanden is ook een mogelijkheid. Door de tijdelijke wet, die met terugwerkende kracht, die is ingegaan op 16 maart, zijn er diverse mogelijkheden voor het organiseren van een Algemene Ledenvergadering.

Bekijk dit document van NOC*NSF met tips voor het organiseren van een digitale ALV.