Toelichting advies dragen mondkapjes in binnenruimtes

Het kabinet is met een toelichting gekomen op het eerdere advies om in publiek toegankelijke binnenruimtes mondkapjes te dragen. Meer info.

Op deze sites is het volgende te lezen:
‘Sinds het Kamerdebat van woensdag 30 september, is breed draagvlak om te besluiten tot een eenduidig landelijk advies, voor het dragen van mondkapjes in publieke binnenruimtes. Vanaf dat moment geldt het dringende advies aan alle mensen vanaf 13 jaar om (niet-medische) mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke binnenruimtes.’

En meer specifiek over sport:

‘Moet ik tijdens het sporten een mondkapje op?
Nee, tijdens het sporten hoeft u geen mondkapje op. In de hal, kleedkamers en andere ruimtes geldt het advies wel.’

Bovenstaande wordt opgenomen in de ’veelgestelde vragen’ (FAQ) in het dossier Coronavirus-en-sport op nocnsf.nl .

Mag pers/media aanwezig zijn bij sportwedstrijden?
Ja, pers/media mag aanwezig zijn bij een sportwedstrijd. Zij worden niet gezien als toeschouwers, maar als beroepsgroep die dit werk op dat moment niet thuis kan doen. Juist nu publiek in deze tijd de wedstrijd op locatie niet kan volgen is verslaggeving extra belangrijk. Lokaal, regionaal en landelijk.

Om drukte te voorkomen kan de bond/club/organisatie/veiligheidsregio waar de sportwedstrijd plaats vindt nadere regels stellen die het aantal personen beperken, zowel per medium als in totaal. Dit kan per sport, regio en accommodatie verschillend zijn. Uiteindelijk zijn de club en wedstrijdorganisator de verantwoordelijken met de bevoegdheid grenzen aan het aantal te stellen. Waarbij aansprekend bereik van een medium mede bepalend kan zijn.

De club faciliteert de media, zo mogelijk met zaken als een werkplek met draadloos netwerk en stroom, zodat het werk goed kan worden uitgevoerd. Om onderscheid te kunnen maken met ‘publiek’ (verboden) en sporters/begeleiders geeft de organisatie duidelijk aan waar pers/media wordt toegelaten en waar niet, indien nodig door plaatsen of zones toe te wijzen.

Na afloop van de wedstrijd kan er geen gebruik worden gemaakt van perskamer of andere faciliteiten van de club of organisator. Media en trainers/sporters kunnen samen met de organisatie in goed onderling overleg een veilige modus vinden voor reacties na afloop. De gezondheid van de sporters en de mediamedewerkers staat daarbij voorop. Een mixed zone, in welke vorm dan ook, kan ingericht worden waarbij de 1,5 meter voor iedereen in acht wordt genomen. Net als het dringende advies dan wel de verplichting in publiek toegankelijke binnenruimtes mondkapjes te gebruiken. De club(s) en organisatoren wordt geadviseerd dit tevoren te regelen en communiceren om verwarring na afloop te voorkomen.
Zodra pers de reacties na afloop heeft opgehaald bij de trainer/sporter geldt dat zij, net als sporters en begeleiders de sportaccommodatie verlaten.
Tenslotte: de huisregels van de accommodatie gelden ook voor de media.