Microsoft ondersteunt niet langer Outlook2010 vanuit het Office365-pakket waarvan de NTTB gebruik maakt.

Maak je dus gebruik van een NTTB-(afdelings)-emailadres en gebruik je daarbij Outlook2010, dan zal dat niet meer werken.

Je kunt de mail bereiken door in te loggen op https://outlook.office365.com met je accountnaam en wachtwoord.