Declaratie onkosten

 

De inhoud van het declaratiebesluit is een aanbod vanuit de NTTB aan vrijwilligers en medewerkers om kosten die zij maken voor de NTTB te vergoeden. Het declaratiebesluit omvat de spelregels die daarbij gelden. Alleen wanneer iemand zich houdt aan de bepalingen, zoals opgenomen in dit declaratiebesluit, kan hij/zij er ook rechten aan ontleden.

Dit declaratiebesluit is ook van toepassing voor kaderleden van regio ZuidWest. We verzoeken de afdelingskaderleden van ZuidWest om hun declaratie per maand of per kwartaal in te dienen. In beide gevallen ontvangen we de declaratie graag uiterlijk 10 dagen na afloop van de maand of het kwartaal. Declaraties dienen liefst digitaal, inclusief eventuele bijlagen, te worden ingezonden naar penningmeester@nttb-zuidwest.nl of aan het Bondsbureau t.a.v. penningmeester NTTB ZuidWest.

Als je vragen hebt over je declaratie kun je deze stellen aan penningmeester@nttb-zuidwest.nl

 


 

Relevante links