Is het ledenbestand van jouw club nu niet actueel? Breng daar dan voor het einde van 2021 verandering in.

Meten is weten en daarom zijn we benieuwd hoe de vlag erbij hangt qua leden van de NTTB. We zien de afgelopen maanden de ledenaantallen gelukkig weer toenemen. Corona heeft de voorzichtig positieve trend die was ingezet in 2019 doorbroken, doordat er in 2020 en het eerste deel van 2021 nauwelijks nieuwe leden bij de clubs binnenkwamen. Maar we zien vanaf een dieptepunt in juli dit jaar weer een positief beeld.
Veel verenigingen zitten dankzij geweldige wervingsacties voor jong én oud weer in de lift! Laten we deze energie met elkaar vasthouden en proberen het jaar positief af te sluiten! Meld alle nieuwe leden nog aan voor 31 december zodat we met elkaar het jaar ook positief in de cijfers afsluiten met een (kleine) plus!

Let op: de ingangsdatum lidmaatschap graag op 1 november of op 1 december 2021 zetten.

Voor de leden die je dit jaar nog aanmeldt in ons administratiesysteem NAS, betaal je voor dit kwartaal geen contributie. Ze zijn wel in 2021 geregistreerd bij de NTTB en tellen mee in de ledentalrapportages. Dit geldt voor alle leden die na 16 november in NAS zijn aangemeld.

Alle tafeltennissers binnen je club tellen mee: ook de recreanten, de OldStars, de oudere jeugd, et cetera. Meld deze maanden dus nog je nieuwe leden aan en betaal pas vanaf 2022! Hiermee laten we zien hoe groot onze sport werkelijk is!

Vragen over deze regeling? Mail naar nas@tafeltennis.nl