Met verenigingsontwikkeling zetten we in op verenigingen waar ambitie en potentie aanwezig is en de wil om zich te ontwikkelen op specifieke thema’s. Doel: een stevig fundament neerzetten en groei doormaken als club.

In april 2020 hebben we de Verenigingsmonitor gelanceerd. Deze is door maar liefst 102 verenigingen ingevuld. Deze monitor heeft de verenigingen en de organisatie waardevolle inzichten opgeleverd. Op basis van de ingevulde monitoren, aangevuld met kennis die we al hadden over de betreffende verenigingen, hebben we een aantal verenigingen uitgekozen waarmee we een intakegesprek Verenigingsontwikkeling gepland hebben.

18 verenigingen
Inmiddels zijn we op bezoek geweest bij 18 verenigingen. De gesprekken zijn gevoerd door enkele afdelingsondersteuners, Marthijn van der Wal en Ineke de Graaf. Vrijwel alle gesprekken waren digitaal. De gesprekken worden binnenkort geëvalueerd. In december nemen we contact op met de betreffende verenigingen om al dan niet een ontwikkeltraject op te zetten. Vanaf januari 2021 gaan deze verenigingen aan de slag. Vanuit Sportparticipatie, waar mogelijk samen met de afdelingen, zorgen we voor passende begeleiding. Hiervoor maken we ook gebruik van de mogelijkheden vanuit Het Sportakkoord.

Vooraankondiging: nieuwe ronde, nieuwe kansen!
In april 2021 komt de tweede editie van de verenigingsmonitor. We roepen alle verenigingen op om deze in te vullen. Op basis van de ontvangen monitoren starten we daarna de nieuwe ronde Verenigingsontwikkeling op.

Voor meer informatie, zie https://www.nttb.nl/verenigingsmonitor-afgerond-verenigingen-voorzien-van-nieuwe-inzichten/.