algemene-ledenvergadering-foto

Bij deze willen we graag de Algemene Ledenvergadering aankondigen zodat u deze avond alvast kunt reserveren in uw agenda. De Algemene Ledenvergadering zal gehouden worden op woensdag 2 juni, en deze zal digitaal plaatsvinden. Wij vinden het belangrijk dat u daarbij aanwezig kunt zijn om uw vereniging te vertegenwoordigen. De officiële uitnodiging, met daarbij de volledige agenda vergezeld met de (digitale) details en relevante bijlagen, wordt u bijtijds toegestuurd. Op de agenda staan in ieder geval de financiële huishouding, de verkiezing en benoeming van nieuwe bestuursleden, een corona update, onze innovatieve activiteiten en een update vanuit de Bond en het Hoofdbestuur. We zien jullie graag op 2 juni bij de Algemene Ledenvergadering van afdeling ZuidWest.