2023 zal een jaar worden van verandering! Zoals bekend worden de afdelingen opgeheven en gaan we over in regio’s. Dit op bestuurlijk niveau.

Aansturing gebeurt volledig vanuit het hoofdbestuur en het bondsbureau.

De reden is het,

Page 1 of 15 12341415

Page 1 of 19 12341819

Page 1 of 19 12341819