Paratafeltennis:

Wat is paratafeltennis?

Laagdrempelig en door iedereen te beoefenen: Tafeltennis!

De tafeltennissport biedt met fun, wedstrijdsport en topsport een scala aan variaties waardoor een ieder zich kan ontwikkelen, zowel op fysiek als op sociaal gebied. Een belangrijke kern van onze sport is plezier en zelfvertrouwen.
De Tafeltennisbond organiseert zowel prestatie- als recreatieve wedstrijdvormen, werkt nauw samen met verenigingen op het gebied van trainingsmogelijkheden en heeft daarnaast een adviserende rol naar de speler en omgeving.

Paratafeltennis is voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking voor wie geldt dat hun beperking invloed heeft op hun spelniveau en/of tafeltennisbeleving. De Tafeltennisbond wil zodanige faciliteiten bieden dat er ook voor deze doelgroep een goed aanbod is. Mogelijk is dit geïntegreerd binnen het algemene aanbod, maar het kan bijvoorbeeld ook gaan om speciaal op deze doelgroep gerichte trainingen (bij de vereniging en/of bij de bond) en het hele circuit van toernooien. Uitgangspunt is dat het aanbod aansluit bij de behoefte van deze doelgroep.

Opstart Werkgroep Paratafeltennis ZuidWest

Op 21 augustus 2019 is de Werkgroep Para opgericht. Regio ZuidWest heeft in haar activiteitenplan 2020 een speciale activiteit opgenomen betreffende paratafeltennis. Op 2 maart is de werkgroep bijeen geweest. Er zijn en worden stappen gezet om paratafeltennis beter op de kaart te krijgen in onze regio.

Samenstelling Werkgroep Para
Mark Alberti
Philip Mertens
John de Vet
Ingrid van Oijen

Activiteiten
Uitgangspunt van de werkzaamheden vormen de activiteitenplannen 2019 en 2020 van regio ZuidWest.
Een belangrijke kern hierbij is aandacht voor de driehoek Contacten/netwerken (werving) — Activiteiten (werving) — Aanbod bij de vereniging (opvang). Aansluitend hierbij is aandacht voor behoud via wedstrijdaanbod.
Als iemand contact heeft rondom een mogelijke para-activiteit wordt dit gedeeld binnen de werkgroep en wordt er een plan opgesteld om hieraan mee te doen. Zodra er concrete informatie is wordt deze gedeeld via de website.

In het seizoen 2019/2020 staan bovendien 5 RRT-toernooien gepland. Deze zijn op de zondagen 10 november, 8 december, 9 februari (geannuleerd) en 22 maart (geannuleerd) en op zaterdag 25 april. Dit zijn laagdrempelige toernooien waar alle parasporters welkom zijn (3e klasse en lager, het betreft hier de sterkteklasse die gebruikt wordt bij paratoernooien; bij behoefte kan er ook in klasse 1 en/of 2 gespeeld worden). Instroom van nieuwe leden wordt hier gestimuleerd. Vier van deze toernooien zijn bij Never Despair in Den Bosch. Het toernooi van 19 april is bij Hotak ’68.

 

 

Voor meer informatie over para-tafeltennis in Nederland, zie https://tafeltennis.nl/paratafeltennis/