In verband met Corona stelt het afdelingsbestuur van ZuidWest voor geen dubbels te spelen tijdens de seniorencompetitie tot nader order. Voor deze wijziging in het wedstrijdreglement  is een algemene ledenvergadering voorgeschreven. Die zal digitaal gehouden worden op donderdag 10 september a.s. om 20.30 uur. Inschrijven (één maal per vereniging) en verder informatie via deze link.