Zoals eenieder van jullie inmiddels wel vernomen zal hebben, heeft de regering (in overleg met het RIVM), nieuwe landelijke maatregelen getroffen om het Coronavirus opnieuw een halt toe te roepen. Deze maatregelen treffen helaas ook onze sport. De NTTB is op dit moment in gesprek met het NOC NSF om te bekijken in hoeverre het onze sport treft. Naar aanleiding van dit gesprek zal het Bondsbureau morgen een persbericht uitbrengen met in hoeverre de maatregelen gevolgen heeft voor onze sport.

Indien u het vermoeden heeft dat uw vereniging getroffen wordt door de nieuwe maatregelen dan willen wij u vragen alvast contact op te nemen met uw gemeente. Zij kunnen u dan verder helpen m.b.t. de plaatselijke mogelijke extra maatregelen.

Mocht u op dit moment vragen hebben dan wil ik u vragen a.u.b. te wachten met het stellen hiervan tot na het persbericht van de NTTB. Wellicht wordt uw vraag in dit persbericht beantwoord. Zo niet dan kunt u uw vraag nog altijd stellen.