stimuleringsregeling

Vanwege het gebrek aan tafeltennis activiteiten is dit misschien wel het juiste moment om als vereniging nieuwe initiatieven op te pakken. Dat kan beleidsmatig zijn, uitvoerend of accommodatie gerelateerd. Voor veel van deze initiatieven kan er financiële steun beschikbaar komen vanuit uw gemeente en de NTTB. We willen nogmaals benadrukken dat er veel energie in deze stimuleringsregeling gestoken is door de NTTB en dat er kansen liggen voor u als vereniging. Mijn advies aan u is om deze stimuleringsregeling nog eens goed door te nemen, raakvlakken te zoeken met uw eigen vereniging en iemand vinden binnen uw vereniging die hier actief de schouders onder wil zetten. Er is geld beschikbaar, maar cadeautjes worden niet gegeven…

Klik hier voor meer informatie over de stimuleringsregeling