Doelstelling: Wat is het?

Voor beginnende jeugdspelers komt de reguliere competitie soms te vroeg of is het moeilijk
om een team te vormen. Deze duo competitie kan dan uitkomst bieden. Ook de flexibiliteit
van de Table Stars duo competitie wordt als een voordeel ervaren, de duur van de
wedstrijden, en voor sommigen ook het feit dat de wedstrijden plaatsvinden op zondag. Bij
deze competitie staat het plezier centraal, de uitslagen en resultaten zijn van ondergeschikt
belang. Wederom nodigen wij verenigingen met startende jeugdleden uit zich aan te sluiten bij
dit initiatief.
Inschrijven
Opgeven kan plaatsvinden per speeldag of als team voor alle speeldagen in eens. Indien
voldoende teams zich opgeven voor alle wedstrijden in eens, kunnen deze een soort mini
competitie spelen. Men kan zich opgeven tot uiterlijk vrijdag voor de speeldag (zie hieronder).
Doel Wij willen graag beginnende jeugdleden een alternatief bieden zodat ze
(1) ervaring opdoen in het spelen van teamwedstrijden,
(2) eventueel enthousiast worden voor de reguliere competitie, en
(3) behouden blijven voor de tafeltennissport.
Opzet Duo-wedstrijden (2 x 2) steeds per toerbeurt op 3 locaties in een regio
(oost, midden, west) van de afdeling. Een duo wedstrijd bestaat uit 4 enkel
wedstrijden en 1 dubbelwedstrijd, dus in het totaal uit 5 wedstrijden.

Meer info