Table Stars

 

In de afdeling ZuidWest zijn twee Table Stars-pakketten (TS-pakket) beschikbaar. Deze rouleren binnen de afdeling en zijn beschikbaar voor gebruik door verenigingen en/of tijdens afdelingsevenementen. 

Beschikbaarheid is natuurlijk afhankelijk (tijdige) reservering en afspraken over bezorging en retournering. Daarvoor gelden de volgende spelregels:

  • Ria Elshof en Ron van Enckevort beheren de TS-pakketten van de afdeling;
  • Aanvragen/reserveren van het TS-pakket gebeurt via de afdelingsondersteuner. Verenigingen wisselen niet onderling uit – zonder overleg met één van de beheerders;
  • Verenigingen halen het TS-pakket zelf op bij de beheerd(st)er en retouneren het – tenzij anders afgesproken met de beheerd(st)er;
  • Bij inlevering wordt de inhoud van het pakket gecontroleerd op volledigheid.
  • Ontbrekende materialen worden op kosten van de vereniging opnieuw aangeschaft; Financiële afhandeling daarvan verloopt via penningmeester.

Voor het gebruik van het TS-pakket is mogelijk ook een financiële bijdrage mogelijk vanuit de stimuleringsregeling. Zie daarvoor de stimuleringsregeling op deze website.

 


 

Relevante links