Vacatures

 

Twee vacatures in het afdelingsbestuur (AB)
In mei 2018 heeft een nieuw afdelingsbestuur een nieuwe start gemaakt in afdeling ZuidWest. Helaas is begin april 2019 de secretaris gestopt. 
We zijn daarom op zoek naar een nieuwe secretaris voor het afdelingsbestuur. Omdat het bestuur volop plannen heeft om tafeltennis in ZuidWest verder te ontwikkelen, willen we bovendien graag aan de slag met een bestuur bestaande uit minstens 4 bestuursleden. Er is daarom ook een vacature voor een algemeen bestuurslid. Als het bestuur weer op volle kracht is, gaat ze aan de slag met het versterken van de afdelingsorganisatie (diverse trouwe kaderleden zijn actief binnen onze afdeling) en het promoten van onze sport. Het bestuur wil, met eigen plannen, graag aanhaken bij de landelijke ontwikkelingen en expertise, onder andere op het gebied van jeugdsport (Table Stars), parasport en aanbod voor ouderen (Fifty+ViTT en Old Stars Tafeltennis). 
Het bestuur staat er niet alleen voor. Net als alle andere afdelingen heeft afdeling ZuidWest een afdelingsondersteuner (AO). De kerntaak van de AO is het bieden van ondersteuning zodat de afdeling haar beleid uit kan voeren, zowel het landelijke beleid als het beleid op afdelingsniveau: de eigen activiteitenplannen.
Daarnaast telt ZuidWest diverse trouwe kaderleden die vooral een rol spelen in de basistaken zoals competitie, wedstrijdsport, talentherkenning en communicatie.
Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met Jeroen Engelhart (voorzitter afdeling ZuidWest), tel. 06 51 27 96 45 of voorzitter@nttb-zuidwest.nl.

Competitieleider jeugd
Sietse Broeken heeft aangegeven aan het einde van de lopende competitie te stoppen als competitieleider jeugd. Dit houdt in dat we op zoek zijn naar iemand die deze taak vanaf de najaarscompetitie 2019 op zich wil nemen. De competitieleider is het aanspreekpunt voor de wedstrijdsecretarissen jeugd voor het verzetten van wedstrijden en verwerkt de wijzigingen in NAS. Tevens verifieert hij de wedstrijden in NAS en legt hij waar nodig ook boetes op voor het niet correct invoeren in NAS.
Heb je interesse of wil je meer informatie over deze functie mag je natuurlijk altijd contact opnemen met Ronald Brekelmans, Jeugd Competitieleider (jcl@nttb-zuidwest.nl).

Plaatsvervangend Bondsraadslid
De Bondsraad van de NTTB is het hoogste orgaan van de Nederlandse Tafeltennisbond. De Bondsraad stelt het beleid in hoofdlijnen alsmede de financiële begroting vast en geeft de kaders aan voor de ontwikkeling van nieuw beleid. De Bondsraad controleert het Hoofdbestuur en krijgt daarvoor jaarverslagen en rapportages ter goedkeuring voorgelegd. Ook kan de Bondsraad zelf initiatieven nemen.
De Bondsraad komt in principe twee keer per jaar (in juni en november) bijeen. Elke afdeling heeft 2 Bondsraadsleden en 2 reserveleden die door de Afdelingsvergadering benoemd worden. De benoeming is voor een periode van 3 jaar, waarna herbenoeming mogelijk is.
Afdeling ZuidWest heeft op dit moment 2 Bondsraadsleden (Sophie Dijkers en Roger van der Hammen) en 1 plaatsvervangend Bondsraadlid (René Lauwerijssen). Dit betekent dat er een vacature is voor een plaatsvervangend Bondsraadslid.
Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met Jeroen Engelhart (voorzitter afdeling ZuidWest), tel. 06 51 27 96 45.