Vacatures

Gezocht: een paar mensen die een paar uurtjes per maand over hebben en deze nuttig, leerzaam, enerverend en dankbaar willen besteden.

Met de ad interim benoeming van Jeroen Zoon en Bram Marinus heeft afdeling ZuidWest van de Nederlandse Tafeltennisbond (NTTB) op dit moment een kernbestuur met 3 bestuursleden: penningmeester Mick van Hoof, ad interim voorzitter Jeroen Zoon en ad interim secretaris Bram Marinus. Het afdelingsbestuur is op zoek naar 1 of 2 extra bestuursleden.

We zijn op zoek naar een paar mensen die een paar uurtjes per maand over hebben en deze nuttig, leerzaam, enerverend en dankbaar willen besteden. Als bestuurslid van één van de acht afdelingen van de NTTB vorm je samen met andere bestuursleden het ‘dagelijks bestuur’ dat het landelijke beleid vertaalt naar de tafeltennisactiviteiten in Zeeland en Brabant. Deze activiteiten zijn vastgelegd in een jaarplan, dat elk jaar door de afdeling wordt voorgelegd aan het Hoofdbestuur en uiteindelijk wordt vastgesteld door de Bondsraad van de NTTB.
In de interim-periode op weg naar een nieuw bestuur zullen Jeroen, Bram en Mick het afdelingsbestuur vormen. Op afstand is Stefan Heijnis vanuit het Hoofdbestuur betrokken. Als lid van de Denktank is Roger van Hammen een steun en toeverlaat van het AB. Ineke de Graaf zorgt vanuit het Bondsbureau voor operationele ondersteuning. Zodra er meer zicht is op een compleet bestuur zal ook de vacature voor een afdelingsondersteuner opengezet worden.

Interesse? Wil je meer informatie, heb je vragen of hebben we met het voornoemde jouw interesse gewekt, dan komen wij graag met jou in contact. Je kunt bellen of mailen met Jeroen Zoon (voorzitter ad interim, voorzitter@nttb-zuidwest.nl,  06 39 38 78 08) of met Bram Marinus (secretaris ad interim, secretaris@nttb-zuidwest.nl, 06 25 05 61 06). Dan maken we een afspraak. Wie weet ga jij samen met Jeroen, Bram en Mick een nieuw bestuur vormen! Als je niet in het bestuur wilt zitten, maar wel graag betrokken wil zijn, kun je ook lid worden van de Denktank.

Verdere informatie

De nieuwe bestuursleden zullen samenwerken met diverse kaderleden en werkgroepen binnen de afdeling. De meeste werkgroepen zijn goed bezet met kundige kaderleden:

· De organisatie van de competities is in handen van de JCL en de SCL. Zij worden ondersteund door de Adviesgroep Competitie. De wekelijkse werkzaamheden tijdens de competitie worden uitgevoerd door een aantal competitieleiders.

· De webmaster onderhoudt de informatie op de website en is samen met een paar andere leden actief op de Facebookpagina van ZuidWest. ZuidWest heeft ook een Twitteraccount.

· De afdelingstrainingen worden verzorgd door Rob Kremers.

· De Werkgroep Toernooien en Wedstrijden organiseert elk najaar de voorrondes Nationale Jeugd Meerkampen en elk voorjaar de rating meerkampen. In januari worden de Topzeskampen georganiseerd. Daarnaast is een aparte werkgroep actief die het jaarlijkse Tafeltennisweekend in Tilburg organiseert.

· In 2019 is een werkgroep para-tafeltennis opgestart.

· Afdeling ZuidWest heeft 2 Bondsraadsleden en 1 plaatsvervangend Bondsraadslid.

· Het bestuur krijgt 1 dag per week ondersteuning van een afdelingsondersteuner. Deze afdelingsondersteuner ontlast het bestuur. Deze positie is vacant en wordt media 2021 ingevuld. Op korte termijn is deze alternatief ingevuld vanuit het Bondsbureau. Zodra er

Ook is er een Denktank (momenteel bestaande uit 1 persoon) die met het bestuur meedenkt. Op verzoek kan het Bondsbureau verdere ondersteuning bieden.

· De financiële administratie wordt gevoerd door medewerkers van het Bondsbureau.

 

De komende jaren: interessant! De komende periode is uitdagend. Vanuit de landelijke organisatie wordt beleid uitgezet en geïmplementeerd binnen de 8 afdelingen. De afdelingen haken aan bij de uitvoering van dit beleid. Daarnaast organiseert elke afdeling een aantal basis- en reguliere activiteiten en zet afdeling ZuidWest ook in op eigen innovatieve activiteiten: Table Stars, para-tafeltennis en communicatie. Vanuit landelijke ontwikkelingen staan er mogelijk veranderingen in de bestuurlijke organisatie op stapel. Dit zal niet op heel korte termijn zijn. Bij deze veranderingen is het van belang dat het bestuur de belangen van de clubs van de afdeling ZuidWest goed weet te behartigen. Daarnaast zal een wijziging van het topsportbeleid van de NTTB voor een nieuwe impuls voor talentontwikkeling zorgen.

Wat is de tijdsinvestering? Uiteraard geldt voor elke vrijwilligersfunctie dat er veel tijd in gestoken kan worden. Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend. Gelet op de bestaande organisatie in de afdeling ZuidWest is een structurele tijdsbesteding van gemiddeld minimaal vier uur per week te verwachten. Het bestuur van de afdeling komt één keer per maand bijeen. Het afdelingsreglement van de NTTB schrijft voor dat er jaarlijks minimaal één Afdelingsledenvergadering wordt georganiseerd.

Wie ben jij? Een vrijwilliger met een groot hart voor sport. Een bestuurder die zich herkent in de huidige ontwikkelingen binnen de tafeltennissport. Je bent bereid kennis te nemen van en uitvoering te geven aan het landelijk vastgestelde beleid zoals dit is vertaald in het activiteitenplan. Besturen en organiseren in teamverband is jou op het lijf geschreven. Je wilt samen met je collega bestuursleden slagvaardig leiding geven aan de bestaande organisatie van de afdeling. Je wilt graag meedenken over de ontwikkeling van de tafeltennissport en weet daarin de belangen van de afdeling en clubs te wegen en te behartigen.

Wat hebben wij te bieden? Een uitdagende vrijwilligersfunctie waarin jij je persoonlijk kunt ontwikkelen en een bijdrage kunt leveren aan de sport, in het bijzonder aan tafeltennis. Je krijgt volop kansen om invulling te geven aan bestuurlijke en organisatorische ambities. In overeenstemming met het declaratiebesluit van de NTTB kunnen gemaakte kosten worden vergoed.