Beste mensen,

In de bijlage treft u een brief aan van onze voorzitter NTTB ZuidWest.Via deze weg wil ik, namens het Afdelingsbestuur ZuidWest, Jeroen ontzettend bedanken voor zijn grote inzet afgelopen jaar als voorzitter van de NTTB ZuidWest.

Als laatste wil ik u, namens het Afdelingsbestuur ZuidWest, een fijne jaarwisseling en alle goeds voor 2022 toewensen.

Met vriendelijke groet,NEDERLANDSE TAFELTENNISBOND
Marieke Meijer Afdelingsondersteuner ZuidWest

Bijlage: Brief van Jeroen Zoon