Op 14 oktober is de ALV van ZuidWest georganiseerd.

Na het aftreden van Jeroen Engelhart als voorzitter van afdeling ZuidWest op de ALV van 14 oktober is bijgaande brief naar alle verenigingen gestuurd.

We zijn nu op zoek naar nieuwe afdelingsbestuursleden, zie de vacaturetekst.

De concept notulen van de b-ALV van 10 september 2020 vind je hier.

De concept notulen van de ALV van 14 oktober 2020 vind je hier.

In de tweede helft van de ALV hebben Hoofdbestuur en Bondsbureau een presentatie gegeven.