In memoriam Ria Elshof-van den Akker

 

 

Ria Elshof is op 77-jarige leeftijd overleden. Zij laat een grote leegte na bij haar man, kinderen en kleinkinderen, maar zeker ook bij de tafeltennisfamilie.

Zij richtte in 1978 samen met enkele andere enthousiastelingen TTV Son en Breugel op en is daarmee lid van het eerste uur. Uiteraard nam zij ook zitting in het eerste bestuur en had gedurende 10 jaar de functie van wedstrijdsecretaris onder zich.

Regionaal was zij in de periode 1982 tot en met 1992 actief als lid van de Competitiecommissie van afdeling Brabant. Hiermee was zij medeverantwoordelijk voor de organisatie van de tafeltenniscompetitie van geheel Noord-Brabant, zowel voor senioren als voor de jeugd, en voor het tweemaal per jaar indelen in klassen en poules van de teams. Tot haar taken behoorde ook het wekelijks verwerken van de uitslagen en het opmaken van de standen.
De Competitiecommissie van de afdeling adviseerde ook het Afdelingsbestuur over de competitie en ook het behandelen van eventuele protesten behoorde tot de taken.

Toen zij in 1990 gevraagd werd voor de functie van afdelingssecretaris van Brabant aarzelde ze niet en ze werd benoemd in 1990. De taken van een secretaris, correspondentie, contacten met de leden en verenigingen in Brabant en met het Hoofdbestuur, het verzorgen en notuleren van de jaarlijkse afdelingsledenvergaderingen, het maken en redigeren van het jaarverslag, enz. werd door haar met charme gedaan.
Daarnaast beheerde zij de ledenadministratie van de afdeling en daar kwam in januari 2001, na de fusie, ook de administratie van Zeeland bij.
Zij heeft ook een aantal jaren de afdeling in de Bondsraad vertegenwoordigd. In mei 2001 werden deze functies door anderen overgenomen.

Lang stil zitten zat echter niet in haar aard en in september 2009 pakte ze de competitieadministratie voor afdeling ZuidWest op en dit heeft ze tot voor enkele jaren gedaan.

Voor haar inzet en werkzaamheden in de afdeling is zij benoemd tot Erelid.

Landelijk gezien heeft Ria grote bekendheid verworven als coördinator van vrijwilligers bij grote evenementen.

In 1998 werd zij gevraagd samen met Pieter Brooijmans als coördinator van ongeveer 150 vrijwilligers bij de Europese Kampioenschappen in  Eindhoven. Ria nam, uiteraard, de menselijke kant voor haar rekening: vrijwilligers werven en informeren, presentielijsten bijhouden, zorgen dat iedereen op de juiste plaats terecht kwam, dat vrijwilligers het naar hun zin hadden, fungeren als klaagmuur/schouder om op uit te huilen, rustpunt in een zeer hectische week, uitdeler van ijsjes op een zeer warme dag, noem het maar op. Maar ze kon ook “streng, maar rechtvaardig” zijn: als lanterfanters na een waarschuwing hun leven niet beterden, konden ze zonder pardon hun shirt inleveren en de rest van het EK vanaf de tribune volgen.

Ria was er altijd voor “haar” vrijwilligers: ’s morgens vroeg, maar ook ’s avonds laat en dat bezorgde haar de eretitel “Moeder van de vrijwilligers”.

En het was dan ook heel logisch dat Ria in 1999 weer voor deze taak gevraagd werd toen Nederland gevraagd werd om in 3 maanden tijd de Wereldkampioenschappen te organiseren. Hierbij waren ruim 200 vrijwilligers betrokken, maar zij vond het alleen maar heerlijk om te doen. En liet weer zien dat deze klus op haar lijf geschreven was.

En natuurlijk kwam de organisatie van de Europese Veteranen Kampioenschappen in 2007 weer bij Ria terecht om vrijwilligers te werven en te begeleiden. Bij dit toernooi in Rotterdam, met meer dan 2100 deelnemers, waren 150 vrijwilligers betrokken. Hierbij waren soms erg lange dagen te noteren: beginnen om 6 uur ’s morgens en het licht uitdoen om 2 uur ’s nachts. Ria bleef opgewekt en stimulerend en motiverend naar alle vrijwilligers.

Dit kwam goed van pas bij haar uitdaging als hoofdcoördinator vrijwilligers bij het WK 2011/de Dutch Open Paralympisch tafeltennis in Rotterdam. De ruim 300 vrijwilligers kwamen graag naar “Villa Ria”, de vrijwilligersruimte waarvoor speciaal het bord met deze tekst werd gemaakt.

Voor al haar werkzaamheden en inzet voor het lokale, regionale, landelijke en mondiale tafeltennis werd zij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Wij wensen haar familie en vele vrienden heel veel sterkte toe in deze verdrietige tijd.