Het Sportakkoord

In 2020 is het Sportakkoord van start gegaan. Als Tafeltennisbond hebben we hierop actief ingehaakt door onze dienstverlening erop te laten aansluiten en verenigingen te kunnen helpen in hun ontwikkeling.

Eind dit jaar loopt Sportakkoord deel 1 af. De services die goedgekeurd zijn, zijn afgerond of zitten in een afrondende fase. NOC*NSF heeft ons laten weten dat de beoogde doelstellingen van het Sportakkoord bereikt zijn. Er zijn 6502 clubs versterkt (de doelstelling was 5000 sportclubs). En er zijn nu 118.125 trainers, coaches en bestuurders versterkt (de doelstelling was 100.000).

Als Tafeltennisbond hebben we ca 50 services vanuit het Sportakkoord kunnen faciliteren. In onderstaande factsheet is te zien wat we daarmee hebben bereikt:

En er komt een vervolg: Sportakkoord deel 2. In het eerste kwartaal van 2023 hopen wij meer duidelijkheid te hebben over Sportakkoord deel 2. Dat zal openstaan van 1 april 2023 tot en met 31 december 2025. Vanuit de Tafeltennisbond gaan we onze ondersteuning aan verenigingen hierop aan laten sluiten.

Sportakkoord 1
Meer over Sportakkoord deel 1 vind je hier.